Tilbage til opslagstavlen.

16.12.2011 ** VIGTIGT BESKED TIL ALLE KLUBBENS MEDLEMMER
Som I alle er blevet informeret om tidligere, sker al information i dag via mail. Derfor er det vigtigt at når I får ny mail adresse, at dette bliver meddelt til mig. Jeg har i den senere tid fået flere mails tilbage med ukendt modtager, hvilket ikke er optimalt. Jeg håber derfor i fremtiden, at alle husker at sende deres nye mailadresse til:

Det er især et problem i ungdomsrækkerne hvor flere skifter mail rimelig ofte, derfor vil jeg gerne opfordre alle forældre til, at sende en mailadresse, som klubben kan bruge i fremtiden.

Tilbage til opslagstavlen.