Jægerspris Badminton Klubs bestyrelse består af 5 repræsentanter fra klubbens medlemmer. Alle valgt på den årlige generalforsamling.


Bestyrelsen består af følgende: 
FormandArnt Olsen
KassererHelle Olsen
UngdomsformandErik  Bak Regueira
VeteranformandMartin Leere
MotionistformandPoul JustesenKlubbens udvalg består af følgende: 
UngdomErik  Bak Regueira
VeteranMartin Leere
MotionistPoul Justesen